• page-banner-2

Döwülmeýän ýelmeşýän bellikler ýatlamalar

Döwülmeýän ýelmeşýän bellikler ýatlamalar

Gysga düşündiriş:

Oatlamalarymyz we ýelmeşýän belliklerimiz onuň üstünde çap edilmegine we folga edilmegine düşünýär, dürli sahypalaryň işlemegi mümkin, adatça çykdajylary tygşytlamak üçin 50 sahypanyň içinde etmegi teklip edýär we bu bazary bazarda meşhur edýär.Cöriteleşdirilen ululyk we şekil hünäri washi-de hem işleýär, Opp sumkasy bilen gaplamak üçin aýratyn bir pad ýasap bileris, ýa-da gaplamak üçin arka kartadaky kiçijik ýassyklary hem gaplap bileris.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Oatlamalarymyz we ýelmeşýän belliklerimiz onuň üstünde çap edilmegine we folga edilmegine düşünýär, dürli sahypalaryň işlemegi mümkin, adatça çykdajylary tygşytlamak üçin 50 sahypanyň içinde etmegi teklip edýär we bu bazary bazarda meşhur edýär.Cöriteleşdirilen ululyk we şekil hünäri washi-de hem işleýär, Opp sumkasy bilen gaplamak üçin aýratyn bir pad ýasap bileris, ýa-da gaplamak üçin arka kartadaky kiçijik ýassyklary hem gaplap bileris.

Marka ady Metörite metal senetleri pes Moq öndürijisi
Hyzmat Yapyşykly bellikler (ýelim bilen) / emoatlama ýassyklar (ýelimsiz)
Omörite MOQ Dizaýn üçin 50 sany
Colorörite reňk Reňkleriň hemmesini çap edip bolýar
Hususy ululyk Özbaşdak düzülip bilner / Şekil ölü görnüşli bolup biler
Sahypalar Adshli mümkinçilikler / pad üçin 20-50 sahypanyň içinde teklip
Hususy tehnika Diňe folga çap / diňe folga / çap etmek + folga
Material Ofis kagyzy
Custörite paket Inyalpyldawuk altyn, nikel, gül altyn, kümüş
Nusga wagty we köp wagt Amalyň nusgasy: 5 - 7 iş güni;
Köp wagt 10-15 iş güni.
Tölegiň şerti Howa ýa-da deňiz arkaly.DHL, Fedex, UPS we Other International-yň ýokary derejeli şertnamaly hyzmatdaşymyz bar.
Beýleki hyzmatlar Strategiýa hyzmatdaşlygymyz bolanyňyzda, häzirki zaman tehniki nusgalarymyzy her biriňiz bilen bilelikde erkin ibereris
ibermek.Biziň paýlaýjymyzyň bahasyndan lezzet alyp bilersiňiz.
unw

Çig mal

Waşi kagyzy we stiker kagyzy: diňe abraýly importçylardan ýapon kagyzlaryny alýarys
Çap etmek üçin syýa: ulanýan sütünlerimiz abraýly ýapon kompaniýalaryndan alynýar
Folga materialy: önümlerimize goşulan folga materiallarynyň hemmesi öýde ýasalýar we dürli zerurlyklaryňyza görä 100+ folga reňkine eýe.

Maşyn

Öňdebaryjy enjamymyzda PS cmyk çap ediji maşyn / sanly çap ediji maşyn / folga maşyn / ýüpek çap ediji maşyn / öl kesýän maşyn / yza gaýtaryjy maşyn / süýşüriji maşyn we ş.m. bar, takyk ses sargytlary bilen birlikde ýokary tizlikli premium hiline rugsat beriň.

Laboratoriýa synag tejribesi

“Misil Craft” barlaghanalary önümimiz sarp edijä ýetmezden ozal kemçilikleri we howplary kesgitlemäge mümkinçilik berýän önümlerimiz üçin synaglaryň giň toplumyny hödürleýär.

photobank - 2021-03-22T155137.220
photobank - 2021-03-22T155142.734
photobank - 2021-03-22T155145.284
cctv (3)
cctv (2)
cctv (1)
MOQ hakda

Customörite dizaýn washi lentasy üçin MOQ 50 rulon.Häzirki dizaýnlarymyz we dürli zatlarymyz üçin MOQ ýok.

OEM hakda

OEM we ODM ikisi hem elýeterlidir.Custörite dizaýn washi lentalary ýokary garşylanýar.Bizde 20 sany Çap etmek usuly bar we washi lentasy üçin hiç hili reňk çap edilip bilinmez.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Önümleriň kategoriýalary