• page-banner-2

Deşikli lentanyň ululyklary düzülip bilner

Deşikli lentanyň ululyklary düzülip bilner

Gysga düşündiriş:

Deşikli lentalarymyz washi lentasynda we düşnükli lenta materiallarynda düşünip bilýärdi, perforasiýa ululygy düzülip bilner we müşderilerimiz tarapyndan umumy ululygy 1.5in görnüşinde döreder, bu özboluşly journalurnalyňyzy we meýilleşdiriji belligiňizi aňsatlaşdyrýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Deşikli lentalarymyz washi lentasynda we düşnükli lenta materiallarynda düşünip bilýärdi, perforasiýa ululygy düzülip bilner we müşderilerimiz tarapyndan umumy ululygy 1.5in görnüşinde döreder, bu özboluşly journalurnalyňyzy we meýilleşdiriji belligiňizi aňsatlaşdyrýar.

Çig mal

Waşi kagyzy we stiker kagyzy: diňe abraýly importçylardan ýapon kagyzlaryny alýarys

Çap etmek üçin syýa: ulanýan sütünlerimiz abraýly ýapon kompaniýalaryndan alynýar

Folga materialy: önümlerimize goşulan folga materiallarynyň hemmesi öýde ýasalýar we dürli zerurlyklaryňyza görä 100+ folga reňkine eýe.

Maşyn

Öňdebaryjy enjamymyzda PS cmyk çap ediji maşyn / sanly çap ediji maşyn / folga maşyn / ýüpek çap ediji maşyn / öl kesýän maşyn / yza gaýtaryjy maşyn / süýşüriji maşyn we ş.m. bar, takyk ses sargytlary bilen birlikde ýokary tizlikli premium hiline rugsat beriň.

cctv (3)
cctv (2)

Sorag-jogap

Öz dizaýnyňyz hakda

Dürli mowzukly öý mugt çeper eserlerinde 300+ saýlap bolar / Professional dizaýn topary dizaýn suratyňyzy dizaýn etmäge ýa-da tamamlamaga, dizaýn ideýalaryňyz ýok bolsa dizaýn ideýalaryňyzyň islendik birini durmuşa geçirmäge kömek edip biler.

Dizaýn hukuklaryny goramak barada

Mugt satmaň we ibermäň, gizlin şertnama teklip edilip bilner.

Kepillik hakda

Thehli washi lentalary, ähli müşderilerimiz üçin oňat hilli bolmagy üçin gaplamazdan ozal 100% barlanar we barlanar we iberilende gaty gowy gaplaýarys.Adatça, ýüküňizi gowy ýagdaýda alarsyňyz.Washi lentasy üçin haýsydyr bir hil meselesi bar bolsa, derrew çözeris.

cctv (1)
qc

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň