• page-banner-2

Meşhur lentanyň uzynlygy washi lentasy

Meşhur lentanyň uzynlygy washi lentasy

Gysga düşündiriş:

Marka washi lenta böleklerimiziň hemmesi 25mm ini x 34mm, bazardaky meşhur lentanyň uzynlygy her rulonda 5m, müşderilerimize bu ýerde goşmaça galyndy çykdajylaryny tygşytlamak üçin ulanmak üçin hödürlenýän mugt we yzygiderli möhür şekilli galyndy. .Adatça 5 m lentanyň uzynlygy boýunça 140 töweregi marka bolan bir rulon.Pikirleriňizi esaslandyryp, folga, çap we folga bilen marka lentasyny durmuşa geçiriň. Journalurnalyňyzy başlamak üçin möhür galyp şablonyny almak üçin bize ýüz tutuň !!!


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Deşikli lentalarymyz washi lentasynda we düşnükli lenta materiallarynda düşünip bilýärdi, perforasiýa ululygy düzülip bilner we müşderilerimiz tarapyndan umumy ululygy 1.5in görnüşinde döreder, bu özboluşly journalurnalyňyzy we meýilleşdiriji belligiňizi aňsatlaşdyrýar.

Çig mal

Marka washi lenta böleklerimiziň hemmesi 25mm ini x 34mm, bazardaky meşhur lentanyň uzynlygy her rulonda 5m, müşderilerimize bu ýerde goşmaça galyndy çykdajylaryny tygşytlamak üçin ulanmak üçin hödürlenýän mugt we yzygiderli möhür şekilli galyndy. .Adatça 5 m lentanyň uzynlygy boýunça 140 töweregi marka bolan bir rulon.Pikirleriňizi esaslandyryp, folga, çap we folga bilen marka lentasyny durmuşa geçiriň. Journalurnalyňyzy başlamak üçin möhür galyp şablonyny almak üçin bize ýüz tutuň !!!

QC

Her önümiň otagyňyza ýetenlerinde ajaýyp ýagdaýdadygyna göz ýetirmek üçin iberilmezden ozal doly gözden geçiriň, ibermezden ozal doly gözden geçirýäris.Islendik kemçilikli önüm gyzyl gutulara gaplanýar we taşlanýar.Aspectshli taraplary geçenden soň, önümlerimize möhür basmazdan ozal önümlerimizde QC pasporty bar.

Birnäçe şahadatnama

Rohs / MSDS / TRA / FSC / Disney tarapyndan tassyklanan önümlerimiziň zäherli däldigini aňladýar, daşky gurşawy goramak bilen bir hatarda howpsuzlygy üpjün edýändigimize buýsanýarys.

cctv (3)
cctv (2)
cctv (1)
qc

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň