• page-banner-2

Gap-gaç ýuwulýan lentany aňsatlyk bilen gabyklap, islendik obýekte ulanyp bolýar

Gap-gaç ýuwulýan lentany aňsatlyk bilen gabyklap, islendik obýekte ulanyp bolýar

Gysga düşündiriş:

Gap-gaç ýuwýan lenta, gabykdan aýrylyp, islendik jisime aňsatlyk bilen ulanylyp bilinjek stiker rulonyna meňzeýär.Islendik bezeg ýa-da etiketkanyň zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin dürli rulon görnüşine ýa-da bir rulona birmeňzeş kesilen görnüşi bolup biler.Şeýle hem, üýşmeleň gutulary we gysgyçlar ýaly dürli paketleri saýlap bilersiňiz.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Gap-gaç ýuwýan lenta, gabykdan aýrylyp, islendik jisime aňsatlyk bilen ulanylyp bilinjek stiker rulonyna meňzeýär.Islendik bezeg ýa-da bellik zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin,Dürli kesilen görnüşi bir rulonda ýa-da bir rulonda kesilen şekilli ikisiniňem bolmagy mümkin.Şeýle hem, üýşmeleň gutulary we gysgyçlar ýaly dürli paketleri saýlap bilersiňiz.

cctv (3)
cctv (2)

Sorag-jogap

1. MOQ hakda

Customörite dizaýn washi lentasy üçin MOQ 50 rulon.Häzirki dizaýnlarymyz we dürli zatlarymyz üçin MOQ ýok.

2. OEM hakda

OEM we ODM ikisi hem elýeterlidir.Custörite dizaýn washi lentalary ýokary garşylanýar.Bizde 20 sany Çap etmek usuly bar we washi lentasy üçin hiç hili reňk çap edilip bilinmez.

3. Öz dizaýnyňyz hakda

Dürli mowzukly öý mugt çeper eserlerinde 300+ saýlap bolar / Professional dizaýn topary dizaýn suratyňyzy dizaýn etmäge ýa-da tamamlamaga, dizaýn ideýalaryňyz ýok bolsa dizaýn ideýalaryňyzyň islendik birini durmuşa geçirmäge kömek edip biler.

4. Dizaýn hukuklaryny goramak barada

Mugt satmaň we ibermäň, gizlin şertnama teklip edilip bilner.

5. Kepillik hakda

Thehli washi lentalary, ähli müşderilerimiz üçin oňat hilli bolmagy üçin gaplamazdan ozal 100% barlanar we barlanar we iberilende gaty gowy gaplaýarys.Adatça, ýüküňizi gowy ýagdaýda alarsyňyz.Washi lentasy üçin haýsydyr bir hil meselesi bar bolsa, derrew çözeris.

qc

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň