• page-banner-2

Kiss kesilen washi lentasynda bir rulonyň içinde kiçijik stiker nagşy bolup biler

Kiss kesilen washi lentasynda bir rulonyň içinde kiçijik stiker nagşy bolup biler

Gysga düşündiriş:

Öpüşýän kesilen washi lentamyz, bir rulonda köp sanly kiçijik stiker nagşyny döredip biler, adatça köp ölçegli kesilen nagşy bir rulona salmak we önümçilige laýyk kesmek üçin ýeterlik aralyk boşlugy üçin 40mm / 50mm we ş.m. ýaly has giň ululygy teklip edýär.Dürli arka kagyz, kagyz yzyna / öý haýwany ýaly alyp bilersiňiz.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Öpüşýän kesilen washi lentamyz, bir rulonda köp sanly kiçijik stiker nagşyny döredip biler, adatça köp ölçegli kesilen nagşy bir rulona salmak we önümçilige laýyk kesmek üçin ýeterlik aralyk boşlugy üçin 40mm / 50mm we ş.m. ýaly has giň ululygy teklip edýär.Dürli arka kagyz, kagyz yzyna / öý haýwany ýaly alyp bilersiňiz.

Çig mal

Waşi kagyzy we stiker kagyzy: diňe abraýly importçylardan ýapon kagyzlaryny alýarys

Çap etmek üçin syýa: ulanýan sütünlerimiz abraýly ýapon kompaniýalaryndan alynýar

Folga materialy: önümlerimize goşulan folga materiallarynyň hemmesi öýde ýasalýar we dürli zerurlyklaryňyza görä 100+ folga reňkine eýe.

Maşyn

Öňdebaryjy enjamymyzda PS cmyk çap ediji maşyn / sanly çap ediji maşyn / folga maşyn / ýüpek çap ediji maşyn / öl kesýän maşyn / yza gaýtaryjy maşyn / süýşüriji maşyn we ş.m. bar, takyk ses sargytlary bilen birlikde ýokary tizlikli premium hiline rugsat beriň.

QC

Her önümiň otagyňyza ýetenlerinde ajaýyp ýagdaýdadygyna göz ýetirmek üçin iberilmezden ozal doly gözden geçiriň, ibermezden ozal doly gözden geçirýäris.Islendik kemçilikli önüm gyzyl gutulara gaplanýar we taşlanýar.Aspectshli taraplary geçenden soň, önümlerimize möhür basmazdan ozal önümlerimizde QC pasporty bar.

Laboratoriýa synag tejribesi

“Misil Craft” barlaghanalary önümimiz sarp edijä ýetmezden ozal kemçilikleri we howplary kesgitlemäge mümkinçilik berýän önümlerimiz üçin synaglaryň giň toplumyny hödürleýär.

Birnäçe şahadatnama

Rohs / MSDS / TRA / FSC / Disney tarapyndan tassyklanan önümlerimiziň zäherli däldigini aňladýar, daşky gurşawy goramak bilen bir hatarda howpsuzlygy üpjün edýändigimize buýsanýarys.

cctv (3)
cctv (2)
qc

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň