• page-banner-2

Sorag-jogap

Sorag-jogap

FAQjuan
MOQ hakda

Customörite dizaýn washi lentasy üçin MOQ 50 rulon.Häzirki dizaýnlarymyz we dürli zatlarymyz üçin MOQ ýok.

OEM hakda

OEM we ODM ikisi hem elýeterlidir.Custörite dizaýn washi lentalary ýokary garşylanýar.Bizde 20 sany Çap etmek usuly bar we washi lentasy üçin hiç hili reňk çap edilip bilinmez.

Hil hakda

Önümçilik prosesine doly gözegçilik edýän we yzygiderli hilini üpjün edýän içerki önümçilik.
Hiliň öňünden barlamak üçin mugt taýýar nusga hödürläp bilersiňiz.

Dizaýn hukuklaryny goramak barada

Mugt satmaň we ibermäň, gizlin şertnama teklip edilip bilner.

Kepillik hakda

Thehli washi lentalary, ähli müşderilerimiz üçin oňat hilli bolmagy üçin gaplamazdan ozal 100% barlanar we barlanar we iberilende gaty gowy gaplaýarys.Adatça, ýüküňizi gowy ýagdaýda alarsyňyz.Washi lentasy üçin haýsydyr bir hil meselesi bar bolsa, derrew çözeris.

Öz dizaýnyňyz hakda

Dürli mowzukly öý mugt çeper eserlerinde 300+ saýlap bolar / Professional dizaýn topary dizaýn suratyňyzy dizaýn etmäge ýa-da tamamlamaga, dizaýn ideýalaryňyz ýok bolsa dizaýn ideýalaryňyzyň islendik birini durmuşa geçirmäge kömek edip biler.

BIZ BILEN IŞLEMEK isleýärsiňizmi?