• page-banner-2

Specialörite kartoçkalary ýasamakda adatça bezemek üçin ulanylýan “cut cut washi” lentasy

Specialörite kartoçkalary ýasamakda adatça bezemek üçin ulanylýan “cut cut washi” lentasy

Gysga düşündiriş:

Adatça ýörite kartoçkalary ýasamak üçin bezemek üçin ulanylýan, kesilen washi lentalarymyz iki stil bilen gelýär, şol sanda tertipsiz şekilli gyrada kesmek we gapdalyndaky çukur.Birinji stili ýasamak üçin adaty ýapon kagyzy, ikinjisi üçin galyň kagyz ulanylýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Adatça ýörite kartoçkalary ýasamak üçin bezemek üçin ulanylýan, kesilen washi lentalarymyz iki stil bilen gelýär, şol sanda tertipsiz şekilli gyrada kesmek we gapdalyndaky çukur.Birinji stili ýasamak üçin adaty ýapon kagyzy, ikinjisi üçin galyň kagyz ulanylýar.Tejribeli toparymyz, inçe ýasalan örtükli lentalary döretmek üçin öňünden kesilen maşynlary ulanýar.Şeýle hem, islendik dizaýny durmuşa geçirmek üçin lentalarda doly spektrli reňkli yzlary gazanyp bileris.Toparymyzyň takyklygy we takyklygy, aýratynlyklaryňyz bilen kesilen washi lentasyny döretmäge mümkinçilik berýär.

Kesilen lentanyň görnüşi

Kesilen lentany çap etmek bilen öl

Die cut washi tape (20)

Kesilen lentany çap etmek we folga bilen ölmek

Die cut washi tape (4)

Çig mal

Waşi kagyzy we stiker kagyzy: diňe abraýly importçylardan ýapon kagyzlaryny alýarys

Çap etmek üçin syýa: ulanýan sütünlerimiz abraýly ýapon kompaniýalaryndan alynýar

Folga materialy: önümlerimize goşulan folga materiallarynyň hemmesi öýde ýasalýar we dürli zerurlyklaryňyza görä 100+ folga reňkine eýe.

cctv (3)
cctv (2)

QC

Her önümiň otagyňyza ýetenlerinde ajaýyp ýagdaýdadygyna göz ýetirmek üçin iberilmezden ozal doly gözden geçiriň, ibermezden ozal doly gözden geçirýäris.Islendik kemçilikli önüm gyzyl gutulara gaplanýar we taşlanýar.Aspectshli taraplary geçenden soň, önümlerimize möhür basmazdan ozal önümlerimizde QC pasporty bar.

qc

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň