• sahypa-banner-2

Die kesilen washi lentasy adatça ýörite kartoçkalary ýasamakda ulanylýar

Die kesilen washi lentasy adatça ýörite kartoçkalary ýasamakda ulanylýar

Gysga düşündiriş:

Adatça ýörite kartoçkalary ýasamakda bezemek üçin ulanylýan, kesilen washi lentalarymyz iki stil bilen gelýär, şol sanda tertipsiz şekilli gyrada kesmek we gapdaldan çykýan görnüşi.Birinji stili ýasamak üçin adaty ýapon kagyzy, ikinjisi üçin galyň kagyz ulanylýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Adatça ýörite kartoçkalary ýasamakda bezemek üçin ulanylýan, kesilen washi lentalarymyz iki stil bilen gelýär, şol sanda tertipsiz şekilli gyrada kesmek we gapdaldan çykýan görnüşi.Birinji stili ýasamak üçin adaty ýapon kagyzy, ikinjisi üçin galyň kagyz ulanylýar.Tejribeli toparymyz, inçe ýasalan örtükli lentalary döretmek üçin öňünden kesilen maşynlary ulanýar.Şeýle hem, islendik dizaýny durmuşa geçirmek üçin lentalarda doly spektrli reňkli yzlary gazanyp bileris.Toparymyzyň takyklygy we takyklygy, aýratynlyklaryňyz bilen örtülen washi lentasyny döretmäge mümkinçilik berýär.

Kesilen lentanyň görnüşi

Kesilen lentany çap etmek bilen ölüň

Washi lentasyny kesiň (20)

Kesilen lentany çap we folga bilen öl

Washi lentasyny öl (4)

Çig mal

Waşi kagyzy we stiker kagyzy: diňe abraýly importçylardan ýapon kagyzlaryny alýarys

Çap etmek syýa: ulanýan sütünlerimiz abraýly ýapon kompaniýalaryndan alynýar

Folga materialy: önümlerimize goşulan folga materiallarynyň hemmesi öýde ýasalýar we dürli zerurlyklaryňyz üçin 100+ folga reňkine eýe.

cctv (3)
cctv (2)

QC

Iberilmezden ozal doly gözden geçirmek, her önümiň otagyňyza ýetenlerinde ajaýyp ýagdaýdadygyna göz ýetirmek üçin, ibermezden ozal doly gözden geçirýäris.Islendik kemçilikli önümler gyzyl gutulara gaplanýar we taşlanýar.Aspectshli taraplary geçenden soň, önümlerimize möhür basmazdan ozal, QC pasporty möhürlenýär.

qc

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň