• page-banner-2

Arassa lenta joururnallar ýa-da meýilleşdirijiler üçin amatly

Arassa lenta joururnallar ýa-da meýilleşdirijiler üçin amatly

Gysga düşündiriş:

Adyndan görnüşi ýaly, düşnükli lenta joururnallara ýa-da meýilleşdirijilere laýyk gelýän aç-açan ýüzüne eýe.Açyk lentamyz, möhürleýji lentany gaplamak ýaly däl, journalurnalda / meýilleşdirijide ses çykarylmazdan aýrylýar. Bu ýerde çap etmek, folga etmek, çap etmek we folga etmek.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Adyndan görnüşi ýaly, düşnükli lenta joururnallara ýa-da meýilleşdirijilere laýyk gelýän aç-açan ýüzüne eýe.

Açyk lentamyz, möhürleýji lentany gaplamak ýaly däl, journalurnalda / meýilleşdirijide ses çykarylmazdan aýrylýar. Bu ýerde çap etmek, folga etmek, çap etmek we folga etmek.

Lentanyň görnüşini arassalaň

Waşi kagyzy we stiker kagyzy: diňe abraýly importçylardan ýapon kagyzlaryny alýarys
Çap etmek üçin syýa: ulanýan sütünlerimiz abraýly ýapon kompaniýalaryndan alynýar
Folga materialy: önümlerimize goşulan folga materiallarynyň hemmesi öýde ýasalýar we dürli zerurlyklaryňyza görä 100+ folga reňkine eýe.

Mat we ýalpyldawuk bezeg

Clear tape (7)

ClearAkarky lentany çap etmek üçin adaty goşmaça effekt

Clear tape (12)
With white ink-translucent (1)

Ak syýa bilen açyk

With white ink-translucent (2)

Ak syýa aýdyň däl

QC

Her önümiň otagyňyza ýetenlerinde ajaýyp ýagdaýdadygyna göz ýetirmek üçin iberilmezden ozal doly gözden geçiriň, ibermezden ozal doly gözden geçirýäris.Islendik kemçilikli önüm gyzyl gutulara gaplanýar we taşlanýar.Aspectshli taraplary geçenden soň, önümlerimize möhür basmazdan ozal önümlerimizde QC pasporty bar.

cctv (3)
cctv (2)

Birnäçe şahadatnama

Rohs / MSDS / TRA / FSC / Disney tarapyndan tassyklanan önümlerimiziň zäherli däldigini aňladýar, daşky gurşawy goramak bilen bir hatarda howpsuzlygy üpjün edýändigimize buýsanýarys.

qc

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň