• page-banner-2

Ingalpyldawuk folga washi lentasy

Ingalpyldawuk folga washi lentasy

Gysga düşündiriş:

Folga washi lentalarymyz, şöhle saçýan faktor sebäpli EUB we ABŞ bazarlarynyň arasynda meşhur bezeg lentalarydyr.Lentalarymyzy tapawutlandyrýan zat, folga materialynyň lenta nähili ýerleşdirilendigi we folga materialynyň gabygynyň gabygyny goramak üçin goşa ýag örtügi.Şeýle hem, saýlamak üçin 100-den gowrak folga reňk warianty bar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Folga washi lentalarymyz, şöhle saçýan faktor sebäpli EUB we ABŞ bazarlarynyň arasynda meşhur bezeg lentalarydyr.Lentalarymyzy tapawutlandyrýan zat, folga materialynyň lenta nähili ýerleşdirilendigi we folga materialynyň gabygynyň gabygyny goramak üçin goşa ýag örtügi.Şeýle hem, saýlamak üçin 100-den gowrak folga reňk warianty bar.

2. Zerur görnüş

Bir folga reňki

DSC_0488-1

Iki folga reňk

DSC_0479-1

Folga reňk görnüşleri

sticker (1)
cctv (3)
cctv (2)

Sorag-jogap

Hil hakda

Önümçilik işine doly gözegçilik edýän we içerki önümçiligi doly üpjün edýän içerki önümçilik hili.
Hiliň öňünden barlamak üçin mugt taýýar nusga hödürläp bilersiňiz.

 

Dizaýn hukuklaryny goramak barada

Mugt satmaň we ibermäň, gizlin şertnama teklip edilip bilner.

 

Kepillik hakda

Washli washi lentalary 100% barlanar we gaplanylmazdan ozal barlanar we biziň hemmämiz üçin gowy hil üpjün ediler müşderiler we iberilende olary gaty gowy gaplaýarys.Adatça, ýüküňizi gowy ýagdaýda alarsyňyz.Washi lentasy üçin haýsydyr bir hil meselesi bar bolsa, derrew çözeris.

 

Öz dizaýnyňyz hakda

Dürli mowzukly öýde mugt çeper eserlerde 300+ saýlap bilersiňiz / Profession dizaýn topary dizaýn suratyňyzy dizaýn etmäge ýa-da tamamlamaga, dizaýn ideýalaryňyz ýok bolsa dizaýn ideýalaryňyzyň islendik birini durmuşa geçirmäge kömek edýär.

qc

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň